година

 • 111Караманди, Элпида — Элпида Караманди Елпида Ставре Караманди / Elpida Stavre Karamandi Имя при рождении: Элпида Ставрева Караманди Род деятельности: студентка, партизанка Дата рождения …

  Википедия

 • 112Люич, Живко — Живко Люич Живко Љујић / Živko Ljujić Род деятельности: студент, партизан Дата рождения: 6 сентября 1923(1923 09 06) …

  Википедия

 • 113Павлович, Дринка — Дринка Павлович серб. Дринка Павловић …

  Википедия

 • 114Павлович, Милица — Милица Павлович Милица Павловић Род деятельности: преподавательница, партизанка Дата рождения: 8 марта 1915(1915 03 08) …

  Википедия

 • 115Партизанская память — 1941 года …

  Википедия

 • 116Ранкович, Анджелия — Анджелия Ранкович (Йованович) серб. Анђелија Ранковић (Јовановић) Прозвище Анджа (серб. Анђа) Дата рождения 26 апреля 1909(1909 04 26) …

  Википедия

 • 117Четкович, Петар — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Четкович. Петар Четкович Петар Ћетковић …

  Википедия

 • 118Васток — (рус. Восток) астрон, вселенска програма и истоимени вселенски бродови на некогашниот СССР со едночлена посада лансирани се во 1961 1963 година (првиот човек во вселената, Јуриј Гагарин, на 12 април 1961 година, и првата жена во вселената,… …

  Macedonian dictionary

 • 119Версај — (фр. Versailles) величествен дворец со парк во истоимениот град недалеку од Париз го изградил Луј IV во периодот 1672 1789 година престолнина на француските кралеви во периодот 1871 1879 година седиште на републиканската влада денес музеј во 1919 …

  Macedonian dictionary

 • 120Информбиро — скратен назив за Информативно биро , советодавен орган што го основале во 1947 година комунистичките и работничките партии на источноевропските и на некои западноевропски земји, со седиште во Белград, со задача да придонесува за решавањето на… …

  Macedonian dictionary